lunes, 5 de enero de 2009

Carta formal de l'ADEF a la degana del Col.legi de llicenciatsUs transcric la carta redactada per l’Artur que finalment fou remesa a la degana i amb la que tots coincidim. Corregeixo només petites coses, entre elles el nom de la associació que ara és ADEF i no ADF cosa que ens evita, per altra banda, entrar en conflicte (per les sigles) amb la Associació de Defensors Forestals de la que parla l’Aniol.

Barcelona 19 desembre de 2008

A JOSEFINA CAMBRA Degana de l' Il.lustre Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Benvolguda Sra.Degana,

Ens adrecem a vostè a fi de concertar una entrevista el més aviat possible per tal d’ expressar-li la nostra profunda preocupació, perplexitat i indignació per la decisió pressa pel Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el dia 17 de desembre davant de totes les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial i contradient allò convingut prèviament, en l’ acord 77/2008 de Govern de 29 d’abril i publicat al DOGC de 21-05-08, d’ eliminar definitivament de la convocatòria d’oposicions al cos de professors d’ Ensenyament secundari 2009 les 60 places previstes per la matèria de filosofia. En aquesta situació, li demanem que cerqui els mitjans necessaris a fi de que des de el Col.legi oficial, al que vostè representa davant les autoritats educatives de Catalunya, es doni suport al col.lectiu de professors interins i substituts de filosofia, al dret irrenunciable a participar en qualsevol convocatòria d’oposicions, en els termes i condicions prèviament pactats pel Departament d’Educació amb la Mesa Sectorial dels professionals de l’ ensenyament de Catalunya, sense haver, en cap cas, de ser discriminats o agreujats respecte el conjunt de matèries ofertables segons l’ acord referit.
Entenem que aquesta decisió d’última hora no solament dona lloc a un greu precedent respecte de l’acord 77/2008, sinó que també confirma un greuge comparatiu en el que la filosofia resulta ser l’única arraconada respecte d’ altres matèries que, tot i ser inicialment descartades com la nostra en la reunió de la Comissió tècnica del 3 de desembre, (és el cas de dibuix, educació física i música), no només han conservat les places previstes en el primer acord sinó que les han vist augmentades i fins i tot duplicades: dibuix ha passat de 50 a 70, educació física de 50 a 100 i música ha mantingut les 40.Entenem que un compromís signat obliga a totes les parts a satisfer-lo en alguna mesura i no bandejar-lo arbitràriament amb el perjudici corresponent de promoció laboral d’ un sol coŀlectiu docent afectat per la decisió.
Tots els i els que sol.licitem la entrevista estem actualment matriculats al curs del Col.legi: “Preparació d’ unitats didàctiques” amb el codi 2917 i ens hem constituït, donada la gravetat dels fets referits, en una associació que hem batejat Associació en Defensa de l’ Ensenyament de la Filosofia” (ADEF). Som conscients del progressiu arraconament a l’ESO i al post-obligatori de l’ensenyament de la filosofia. Així ho mostra la evolució dels plans d’estudi als països europeus, però observem tanmateix, que la LOE i la LEC reclamen programàticament la importància d’ aprendre a filosofar i constatem que la docència de la filosofia està relacionada amb la totalitat d’objectius generals i amb la reiterada necessitat que fa la LEC d’arribar a una educació capaç d’assolir la formació de persones autònomes i responsables, capacitades per l’argumentació racional i l’assoliment de criteris raonables d’actuació i competència social, més enllà de l’ensinistrament d’individus sistematitzats i manipulables pel joc d’interessos del mercat laboral.
Entenem que també vostè comparteix aquesta inquietud i s’adona del risc que travessa el nostre sistema educatiu si arriba a extrems d’instrumentalització que posin en perill al formació humanística i l’educació en valors dels alumnes. És per això que demanem ser escoltats i recolzats per la institució a la que estem col.legiats i en formem part com a col.lectiu de docents de Filosofia.
Molt cordialment i agraint-li per avançat la seva atenció,
ADEF

No hay comentarios:

Publicar un comentario