lunes, 9 de febrero de 2009

Acta de la III ª reunió d’ ADEF i primera al Col.legi de Doctors i Llicenciats

12 persones presents.
En primer lloc es va remarcar la necessitat de que tots els interessats en formar part de la associació passin pel Col.legi a signar l'acta fundacional. Podeu passar a signar quan volgueu. Nomès heu de demanar a recepció els documents, fer una ullada als estatuts, que estan imprimits, i signar l'acta fundacional a la darrera plana. Se us demana el nom, adreça, DNI i signatura. Aquestes dades son fonamentals.

En segon lloc es va fer un balanç del que hem aconseguit fins ara:
1. Quina lectura hem de fer de les 8 places guanyades i la possibilitat de continuar lluitant per les 20, aquest sembla ser el sostre, atès el nombre d’interins en actiu en aquests moments a Catalunya.
2. S’ha discutit la relació amb Adhoc i els pros i contres de passar a formar part i/o integrar-nos amb aquesta associació. Ha prevalgut el criteri de cooperació i independència. Ja que en el moment present ens trobem en la conjuntura de consolidar un major nombre de places per la nostra especialitat. Tinguem en compte que la publicació definitiva al DOGC està prevista per a principis de març. Coincidim plenament amb ells en la seva lluita per restablir la dignitat i la presencia de la filosofia en el currículum (de primària i secundària).
3. Hem acordat entregar al conseller, a través de la degana, la carta breu explicant la nostra reivindicació i al mateix temps, deixar-la al registre del Departament d’ Educació.
4. Tenim prevista una segona reunió amb la degana Josefina Cambra per explicar-li detalladament el paper que creiem que ha de tenir la filosofia als centres d’ educació.
5. Els 12 membres pressents van signar els estatuts. Es van triar els càrrecs de president MIGUEL ALBADALEJO, secretari PAU PÉREZ vocals...
6. S’ha fixat la propera reunió extraordinària oberta a tothom pel proper divendres 13 de febrer al 2on pis del Col.legi oficial. Hora: de 19 a 20.Us hi esperem.

jueves, 22 de enero de 2009

INDIGNANT, INNACCEPTABLE

Com reacciona el Departament davant les nostres reivindicacions? Amb 8 tristes places que més que una concessió semblen un insult. Ademés, tenen la poca delicadesa de fer notar que les tenim perquè d’ alguna manera se les hem “robat” a Educació Física. Només dues paraules:

INDIGNANT, INACCEPTABLE.

ADEF no vol la caritat del Departament; lluitem per multiplicar aquestes 8 places per 20, per més hores a secundària i batxillerat, per fer valer la llei que ens assigna a nosaltres la educació per la ciutadania, per impedir que els psicòlegs entrin com a interins/substituts a les llistes de filosofia com sembla que està passant a certes delegacions territorials.
Ens estan fent el mateix que van fer als nostres companys filòsofs de la comunitat de Madrid, aquest és el mail que ens va enviar el seu representant:

He leído atentamente vuestro manifiesto y me ha parecido muy acertado. Como sabéis llevamos trabajando un año en la misma cuestión que vosotros, y el motivo que llevó a lanzarnos a la lucha fue idéntico al vuestro: no ofrecieron ni un plaza de Filosofía en las oposiciones de secundaria. Posteriormente depués de mucho bregar convocaron 10 plazas, aunque en junio les sobrasen 20 puestos de profesores de filosofía. Así 15 compañeros de filosofía nos encontramos dando diversificación.
Desde luego hemos avanzado desde entonces, y seguimos en la brecha. Nos gustaría trabajar con vosotros en un encuentro estatal en defensa de la filosofía, qué os parece.
Un fuerte abrazo

domingo, 11 de enero de 2009

L’acord de la vergonya

Tristesa i misèria de la Mesa Sectorial. Cliqueu aquí per conèixer en detall l’acord incomplit:

http://www.gencat.net/diari/5135/08134032.htm

Què ha passat amb la previsió de 170 places? De 170 a 0? Què ha canviat en tot aquest temps? Quina és la agenda “oculta” del Departament envers la filosofia?
Aquí tenim L' enllaç al DOGC num. 5135 on el Departament es compromet a ofertar 170 places per a filosofia en tres convocatòries.

martes, 6 de enero de 2009

Qui som, què volem i què farem


MANIFEST EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT DE LA FILOSOFIA A SECUNDÀRIA

Recentment s'ha fet oficial que el Departament d'Educació elimina les 60 places de filosofia previstes per a la convocatòria d' oposicions de 2009 als cossos docents, incomplint de manera flagrant l' acord 77/2008 que va signar amb els sindicats (DOGC num. 5135. 21/05/2008) on es preveia l' oferta de 170 places per a l'especialitat de filosofia en tres convocatòries durant el període d'implantació de la LOE. Filosofia és l'única especialitat de secundària que es queda sense places en aquesta convocatòria.
Aquesta dada reflecteix que la situació de la filosofia a l'educació secundària és especialment crítica. L' assignatura ha vist reduïdes, en els últims deu anys, llei rere llei, la seva presència i la seva importància dins el currículum de l'ensenyament secundari obligatori i post-obligatori.
Ja fa uns anys, la posada en marxa de la LOGSE va representar una disminució de la importància de l'especialitat a l'ensenyament secundari. Les assignatures d'Ètica van perdre presència, fins a la seva eliminació, en la franja de l' ESO. L'assignatura d' Història de la Filosofia de 2n de Batxillerat va deixar de ser obligatòria per a totes les modalitats del Batxillerat. L'examen de filosofia deixava de ser obligatori a les proves d'accés a la universitat. Les programacions de les assignatures de filosofia de 1r i 2n de batxillerat van patir modificacions incomprensibles, etc.
Amb l'entrada de la LOE i el projecte de la LEC s' ha agreujat la situació de l'especialitat: s'ha retallat una hora a l'assignatura de filosofia de 1r de batxillerat, l'assignatura ha passat a dir-se Filosofia i Ciutadania i ha patit modificacions importants pel que fa als continguts; al segon cicle de l' ESO l'assignatura d' Educació per a la Ciutadania no ha estat considerada de competència exclusiva per l'especialista de filosofia, etc.

Totes aquestes circumstàncies comporten grans perjudicis pels especialistes de filosofia, llicenciats, substituts, interins i funcionaris, que ens dediquem o ens dedicarem a la didàctica de la filosofia -al ensenyament-, i que any rere any assistim impotents a la progressiva desdignificació de l'especialitat i a la disminució de les nostres perspectives de trobar un lloc de treball estable i relacionat amb la nostra formació acadèmica.

En aquest clima un conjunt de persones afectades hem decidit sumar esforços per expressar el nostre profund desacord amb les darreres decisions presses pel Departament en referència a la situació de la filosofia en l'educació secundària, i ens constituïm en associació oberta en Defensa de l' Ensenyament de la Filosofia (ADEF), amb una agenda d'actuacions que preveu:

- Reunions periòdiques
- Difusió de l' informació
- Plans de coordinació de les parts implicades
- Pla d'accions i mobilitzacions

Amb l'objectiu de fer arribar al Departament els següents requeriments:

- Que es respecti l'acord 77/2008 i que surtin a oposició concurs les 60 places de filosofia previstes per a la convocatòria de 2009.
- Que no utilitzin la situació econòmica de crisi global per justificar una retallada en la previsió de places per a l'especialitat de filosofia en properes convocatòries (2010/2011).
- Que es respecti el dret dels especialistes de filosofia a optar a un lloc de treball digne i estable.
- Que es reconsideri l'espai que l'especialitat ha de tenir en el currículum de secundària, tant pel que fa a la seva presència com pel que fa als seus continguts

lunes, 5 de enero de 2009

Carta formal de l'ADEF a la degana del Col.legi de llicenciatsUs transcric la carta redactada per l’Artur que finalment fou remesa a la degana i amb la que tots coincidim. Corregeixo només petites coses, entre elles el nom de la associació que ara és ADEF i no ADF cosa que ens evita, per altra banda, entrar en conflicte (per les sigles) amb la Associació de Defensors Forestals de la que parla l’Aniol.

Barcelona 19 desembre de 2008

A JOSEFINA CAMBRA Degana de l' Il.lustre Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya.

Benvolguda Sra.Degana,

Ens adrecem a vostè a fi de concertar una entrevista el més aviat possible per tal d’ expressar-li la nostra profunda preocupació, perplexitat i indignació per la decisió pressa pel Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el dia 17 de desembre davant de totes les organitzacions sindicals representades en la mesa sectorial i contradient allò convingut prèviament, en l’ acord 77/2008 de Govern de 29 d’abril i publicat al DOGC de 21-05-08, d’ eliminar definitivament de la convocatòria d’oposicions al cos de professors d’ Ensenyament secundari 2009 les 60 places previstes per la matèria de filosofia. En aquesta situació, li demanem que cerqui els mitjans necessaris a fi de que des de el Col.legi oficial, al que vostè representa davant les autoritats educatives de Catalunya, es doni suport al col.lectiu de professors interins i substituts de filosofia, al dret irrenunciable a participar en qualsevol convocatòria d’oposicions, en els termes i condicions prèviament pactats pel Departament d’Educació amb la Mesa Sectorial dels professionals de l’ ensenyament de Catalunya, sense haver, en cap cas, de ser discriminats o agreujats respecte el conjunt de matèries ofertables segons l’ acord referit.
Entenem que aquesta decisió d’última hora no solament dona lloc a un greu precedent respecte de l’acord 77/2008, sinó que també confirma un greuge comparatiu en el que la filosofia resulta ser l’única arraconada respecte d’ altres matèries que, tot i ser inicialment descartades com la nostra en la reunió de la Comissió tècnica del 3 de desembre, (és el cas de dibuix, educació física i música), no només han conservat les places previstes en el primer acord sinó que les han vist augmentades i fins i tot duplicades: dibuix ha passat de 50 a 70, educació física de 50 a 100 i música ha mantingut les 40.Entenem que un compromís signat obliga a totes les parts a satisfer-lo en alguna mesura i no bandejar-lo arbitràriament amb el perjudici corresponent de promoció laboral d’ un sol coŀlectiu docent afectat per la decisió.
Tots els i els que sol.licitem la entrevista estem actualment matriculats al curs del Col.legi: “Preparació d’ unitats didàctiques” amb el codi 2917 i ens hem constituït, donada la gravetat dels fets referits, en una associació que hem batejat Associació en Defensa de l’ Ensenyament de la Filosofia” (ADEF). Som conscients del progressiu arraconament a l’ESO i al post-obligatori de l’ensenyament de la filosofia. Així ho mostra la evolució dels plans d’estudi als països europeus, però observem tanmateix, que la LOE i la LEC reclamen programàticament la importància d’ aprendre a filosofar i constatem que la docència de la filosofia està relacionada amb la totalitat d’objectius generals i amb la reiterada necessitat que fa la LEC d’arribar a una educació capaç d’assolir la formació de persones autònomes i responsables, capacitades per l’argumentació racional i l’assoliment de criteris raonables d’actuació i competència social, més enllà de l’ensinistrament d’individus sistematitzats i manipulables pel joc d’interessos del mercat laboral.
Entenem que també vostè comparteix aquesta inquietud i s’adona del risc que travessa el nostre sistema educatiu si arriba a extrems d’instrumentalització que posin en perill al formació humanística i l’educació en valors dels alumnes. És per això que demanem ser escoltats i recolzats per la institució a la que estem col.legiats i en formem part com a col.lectiu de docents de Filosofia.
Molt cordialment i agraint-li per avançat la seva atenció,
ADEF